Nebojte se poradit podle návstěv telefonické domluvě: pondělí a ve středu hodin 17:00 - 18:00 v sobotu od 9:30 - 11:00.


   Specialista na Ortopedii a úrazové Chirurgie - profil zdravotnické sluĽby:



Konsultacje w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej narz±du ruchu.
Badania ortopedyczne małych dzieci i noworodków.
Badanie USG stawów biodrowych noworodków i dzieci.

Stránka se připravuje!



Uprawnienia do badań zdrowotnych nurków wydane przez KDP/CMAS.
Wizyty domowe po ustaleniu telefonicznym terminu - w dni pracy gabinetu.
Copyright 1992-2012 - Zbyszek Rudnickikom. 601 751 47458-560 Jelenia Góra-Cieplice, Náměstí Piastowski 30e-mail: r.rudnicki@wp.plmapa